Resorb Invitational

A passion, an obsession, a romance with trees, sand and water

Resorb 2020 – Barsebäck masters

IMG_1626IMG_1627

Lönnquist är jämnheten på golfbanan och gnetar hem segern för dagen. Mange klarar totalsegern trots 25p.
Mycket vind men ändå bättre väder än befarat. Mycket utmanade och bra bana.
Lönnfe: 32p
Falk: 31p
Stuhr: 29p